Skip to content

TotalEnergies geeft u de mogelijkheid om de ecologische voetafdruk van uw stookolieaankoop te compenseren door een project tegen ontbossing te financieren.

Compenseer uw stookolieaankoop

Kent u de koolstofcompensatie van TotalEnergies al? Het is een manier om de uitstoot van broeikasgassen bij uw stookolieaankoop te compenseren.

Als grote energiespeler wil TotalEnergies actief deelnemen aan de energietransitie om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Door klimaatverandering centraal te stellen in zijn strategie, wil TotalEnergies iedereen voorzien van meer betaalbare, beschikbare en schonere energie.

Hoe? We bieden producten en diensten, zoals Mazout Ultra van TotalEnergies en energiediagnose. Hiermee kunt u uw verwarmingssystemen beschermen en tegelijkertijd uw brandstofverbruik verlagen.

TotalEnergies geeft u ook de mogelijkheid om vrijwillig de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van uw stookolieaankoop te compenseren. 

Wat is het doel van vrijwillige koolstofcompensatie?

Bij heel wat van onze activiteiten stoten we broeikasgassen uit. Elk jaar stoot de mens meer dan 50 miljard ton CO2 uit. Die uitstoot heeft een aanzienlijke invloed op de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. We moeten nu ingrijpen voordat het te laat is. Iedereen kan en moet zijn steentje bijdragen om zijn uitstoot en ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat kan door op een meer verantwoorde en duurzame manier te gaan leven.

We zullen de uitstoot van broeikasgassen nooit volledig kunnen laten verdwijnen. Maar dankzij vrijwillige koolstofcompensatie is het mogelijk om de hoeveelheden CO2 die elders op de planeet vrijkomen, geheel of gedeeltelijk te compenseren en dus te neutraliseren. Het systeem krijgt concreet vorm in de financiering van initiatieven die de productie van CO2 verminderen, vermijden of vastleggen: herbebossing, ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, verbetering van de energie-efficiëntie, enz.

De certificeringsinstanties geven een koolstofkredietcertificaat voor elke ton broeikasgas - uitgedrukt in ton CO2-equivalent - die via een compensatieproject wordt verminderd, vermeden of vastgelegd.

Verminder uw koolstofvoetafdruk met TotalEnergies

Met TotalEnergies kunt u de uitgestoten broeikasgassen van uw stookolieverbruik op een zeer concrete manier compenseren en uw impact op het milieu beperken. Door te kiezen voor gecompenseerde stookolie steunt u het KARIBA REDD+ project. Het project zet zich in om ongeveer 785.000 hectare bos in Zimbabwe te beschermen.

Het project behoort tot het REDD+ programma van de Verenigde Naties. Het programma zet zich in om de uitstoot door ontbossing en bosbeschadiging in ontwikkelingslanden te verminderen. Het project voldoet eveneens aan de eisen van de internationale VCS (Verified Carbon Standard) en CCB (Climate, Community & Biodiversity) Gold Level-normen. Het financiert acties om de bestaansmiddelen van de plaatselijke gemeenschappen te verbeteren en het bos en de vele kwetsbare diersoorten die er leven te beschermen. Dankzij KARIBA REDD+ wordt gedurende 30 jaar in totaal 196 miljoen ton CO2-equivalent vermeden.

Gecompenseerde stookolie kopen

Wilt u de uitstoot van uw stookolieaankoop compenseren? Vraag dan gewoon naar de optie 'koolstofcompensatie' wanneer u uw bestelling plaatst bij een deelnemende TotalEnergies-leverancier.

U betaalt één eurocent per liter stookolie. In ruil krijgt u een persoonlijk certificaat van uw bijdrage aan KARIBA REDD+.

TotalEnergies berekent de broeikasgasemissies - uitgedrukt in ton CO2-equivalent - van uw stookolieaankoop volgens de emissiefactor gepubliceerd door het Franse agentschap voor milieu en energiebeheer (ADEME). 1 liter stookolie verbruikt = 2,68 kg CO2-eq en 1 liter stookolie geproduceerd en getransporteerd = 0,58 kg CO2-eq. bron: Base Carbone®.