Skip to content

31/01/2023 News

Eerste laadpalen van de grote uitrol van publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen worden ingehuldigd

Maandag 30 januari 2022 – Vandaag werden de eerste elektrische laadpalen ingehuldigd in het kader van de door de Vlaamse Overheid georganiseerde grote uitrol van publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen. TotalEnergies installeerde deze eerste laadpalen en baadt ze met 100% groene stroom uit op vraag van buurtbewoners die recent overschakelden naar elektrische wagens (de zogeheten Paal-volgt-Wagen) of op vraag van lokale besturen (strategische aanvragen). 

« De laadpunten in Brugge, Wemmel maar ook in Haacht, Ieper en Oostkamp zijn de eerste van zo’n 4.400 die TotalEnergies verwacht te plaatsen in het kader van de nieuwe concessie uitgeschreven door de Vlaamse Overheid voor de Vervoerregio’s West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. We zijn erg blij dat we dit ambitieus project voor elektrische mobiliteit in Vlaanderen konden opzetten. Wij stellen met genoegen onze expertise ter beschikking om de mobiliteit van de burgers aan te moedigen en te ondersteunen. Dit project illustreert de ambitie van TotalEnergies om haar transformatie naar een multi-energiebedrijf verder te versnellen. » zegt Stefaan De Ganck, Managing Director van TotalEnergies Charging Solutions Belgium. « In België, zoals op alle markten waar wij ons ontwikkelen op het gebied van elektrische mobiliteit, streven wij ernaar een klantenervaring en elektrische laaddiensten aan te bieden die aan hun verwachtingen voldoen. »

"Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor de bestuurder vergroten”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het is mijn ambitie om te zorgen voor de versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten in Vlaanderen. Tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen.”

Rijdt u met een 100% elektrische auto en heeft u geen laadmogelijkheid thuis? 
Dien uw aanvraag dan zeker in voor een publiek laadpunt in uw buurt via vlaanderen.be/laadpaal 

Drie uitrolstrategieën
Naast aanvragen door de burgers ("Paal-volgt-Wagen") voorziet de concessie ook dat palen automatisch ontdubbeld worden zodra die intensief gebruikt worden ("Paal-volgt-Paal") en de uitbouw van een basis netwerk op strategische punten in de steden en gemeenten op hun voorstel.
Meer informatie over de uitrol van laadpalen in Vlaanderen vind je via https://www.vlaanderen.be/een-elektrische-wagen-laden/publieke-laadpunte...

Campagne met lokale besturen
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid heeft in samenwerking met lokale besturen een campagne opgezet om burger en ondernemingen te informeren over de mogelijkheid om een laadpaal aan te vragen. Lokale besturen en ondernemingen die graag mee hun schouders zetten onder de campagne kunnen het campagnemateriaal downloaden via https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/camp....  

TotalEnergies en elektrische mobiliteit in België 

Na het binnenhalen van overheidsopdrachten voor de installatie en exploitatie van laadpalen voor elektrische voertuigen in de steden Brussel, Antwerpen en Gent, en in een groot deel van Vlaanderen, blijft TotalEnergies zijn rol als belangrijke speler op het vlak van elektrische mobiliteit in België versterken. TotalEnergies ontwikkelt ook een aanbod van laadpunten met zeer hoog vermogen (tot 350 kW) in zijn servicestations langs de grote wegen en autosnelwegen, en biedt aan om laadpalen te installeren bij zijn professionele en particuliere klanten aan wie zij elektriciteit levert.

Over TotalEnergies in België

TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 5.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. 

Perscontact

TotalEnergies in België
Tom Claerbout: + 32 470 20 64 20 
[email protected] 

Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken
Kim Vandenbroucke: +32 467 075 453
[email protected] 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Nick Arys: +32 494 71 30 30
[email protected] 

Waarschuwing

De begrippen 'TotalEnergies', 'het bedrijf TotalEnergies' en 'het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen.
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België,  en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.