Skip to content

Het is van het allergrootste belang de tank regelmatig te laten schoonmaken. Dit onderhoud houdt immers veel voordelen in en zorgt – uiteindelijk – voor enkele besparingen.

Naast het onderhoud van de verwarmingsketel, is ook de reiniging van de mazouttank een goede reflex. Dankzij deze ingreep kunt u enkele onaangename verrassingen vermijden en krijgt u ook de gelegenheid om na te gaan hoe het met uw mazouttank gesteld is.

Waarom moet u uw mazouttank laten onderhouden?

Met de tijd gaan de sedimenten die aanwezig zijn in de mazout zich afzetten op de bodem van de mazouttank. Deze afzettingen vormen het zogenaamde slib. Dit kan heel wat nare gevolgen hebben:

 • aantasting van de kwaliteit van de mazout die in de tank is opgeslagen;
 • verstoring van de goede werking van de tank en van het rendement van uw installatie, in het bijzonder wanneer de sproeier verstopt geraakt.

Er kan zich in de tank ook water vormen door condensatie. Dit zorgt voor het ontstaan van micro-organismen die nadelig zijn voor uw verwarmingsinstallatie.

Hoe wordt uw mazouttank gereinigd?

De reiniging van een mazouttank is een delicate operatie die om de tien jaar moet worden uitgevoerd door een professional die uitgerust is met aangepast materiaal:

 • de mazout die nog rest in de tank wordt aangezogen en voorlopig opgeslagen in een speciaal hiervoor voorziene tankwagen;  
 • de sedimenten op de bodem van de tank worden weggezogen;  
 • de tank wordt grondig gereinigd;
 • de tank wordt geïnspecteerd op eventuele sporen van corrosie of op problemen met de dichtheid;
 • de stookolie wordt weer in de tank overgepompt.

Hoe weet u of uw mazouttank conform is?

De conformiteit van de mazouttanks is een gewestelijke materie in België. Elk gewest heeft dus aparte vereisten die kunnen verschillen volgens de inhoudsmaat van de tank en de plaatsing ervan (boven- of ondergronds). Er moeten doorgaans een aantal elementen worden nageleefd:

 • het materieel van de tank: polyethyleen, metaal, thermohardend plastic enz.;
 • de aanwezigheid van een anti-overloopinrichting: verplichting in Vlaanderen, aanbevolen in Wallonië;
 • de toelating of de demarche om de tank aan te geven: niet nodig onder 3000 liter (in Wallonië) en 6000 liter (in Vlaanderen);
 • het bestaan van voorafgaande controles (voor ondergrondse tanks).

U kunt alvast surfen naar de website van Informazout voor alle details over de wetgeving die geldt in uw gewest.

Wat gebeurt er met een afgedankte mazouttank?

Indien u uw mazouttank niet langer nodig hebt, moet u enkele regels respecteren die eveneens variëren naargelang van het gewest, de omvang van de tank en de plaatsing ervan.

 1. In Wallonië: zowel bij bovengrondse als bij ondergrondse modellen moet u de tank ledigen, reinigen, ontgassen en verwijderen. Als de verwijdering bij een ondergrondse tank niet lukt, moet u de tank vullen met zand of met een ander inert materiaal.
 2. In Vlaanderen: dezelfde richtlijnen gelden als in Wallonië. Ze moeten worden uitgevoerd door een erkende technicus, die na afloop van zijn interventie een attest zal overhandigen.
 3. In Brussel: het procedé is hetzelfde, met dien verstande dat de afvalstoffen van het reinigingsproces moeten worden verwerkt door een erkende ophaaldienst. Er wordt een bodemonderzoek gevraagd voor tanks met een inhoud van meer dan 10.000 liter of wanneer er vervuiling is vastgesteld.