Skip to content

AdBlue® is een waterige oplossing die 85% van de stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen van uw dieselvoertuig omzet in onschadelijke stikstof en waterdamp. Door AdBlue® te gebruiken in voertuigen die uitgerust zijn met de SCR-technologie, kan de transportsector beantwoorden aan de meest recente Europese normen inzake milieuzorg.

Waarom moet ik AdBlue® gebruiken?

Vandaag moeten motorvoertuigen in de transportsector voldoen aan de laatste normen (Euro 6) die in de Europese Unie vastgesteld werden om de uitstoot van verontreinigende stoffen door motorvoertuigen te verminderen.

Daarom zijn de meeste vrachtwagens tegenwoordig uitgerust met de SCR(Selective Catalytic Reduction)-technologie die dankzij het gebruik van AdBlue® stikstofoxiden (NOx) omzet in waterdamp en stikstof. AdBlue® wordt in de uitlaat verwarmd en valt uiteen in ammoniak en koolstofdioxide. Deze stoffen reageren met de stikstofoxiden en zetten die om in onschadelijke stikstof en waterdamp.

Transporteurs moeten regelmatig AdBlue® bijtanken om ervoor te zorgen dat de katalysator in de uitlaat blijft werken en zo te voldoen aan hun verplichtingen inzake milieuzorg.

Waaruit bestaat AdBlue®?

AdBlue® is een gedeponeerd handelsmerk dat voldoet aan de norm ISO 22241. Het is een waterige oplossing die voor 67,5% bestaat uit gedemineraliseerd water en voor 32,5% uit ureum. Ureum wordt gemaakt uit ammoniak (NH₃) en koolstofdioxide (CO₂).

Om een optimale werking te garanderen, worden in de volledige productieketen strenge controles uitgevoerd op de zuiverheid in samenstelling van AdBlue®. Daarom wordt afgeraden AdBlue® te mengen met andere producten, want het SCR-systeem is zeer gevoelig voor onzuiverheden.

Dit product is als ongevaarlijk geclassificeerd. AdBlue® is onontvlambaar, niet explosief, biologisch afbreekbaar, kleurloos en oplosbaar in water. 

Hoe en waar tank ik AdBlue® bij?

De meeste transportbedrijven gebruiken tegenwoordig AdBlue® in alle voertuigen die uitgerust zijn met de SCR-technologie. Elke vrachtwagenbestuurder kan AdBlue® eenvoudig zelf bijtanken in het netwerk van TotalEnergies en AS24 stations voor transporteurs.

Een signaal op het dashboard wijst erop dat het tijd is om AdBlue® bij te tanken. Als u dat niet doet, wordt het motorvermogen beperkt door een elektronisch systeem.

Het verbruik van AdBlue® komt gemiddeld uit op 4 tot 6% van het dieselverbruik. Het dieselverbruik ligt wel lager. AdBlue® kan in bepaalde stations getankt worden, maar is ook te koop in bussen.

AdBlue® wordt opgeslagen in een speciale tank. Dit product is geen brandstof noch brandstofadditief. Let goed op dat u nooit AdBlue® in de dieseltank giet.

Ontdek onze AdBlue website en vind alle informatie om te tanken, AdBlue te kopen en uw verbruik te schatten.

Andere brandstoffen