Skip to content

U beschikt over een kachel die werkt op houtgranulaten? Om in alle veiligheid te kunnen genieten van zijn volle rendement en om de levensduur ervan te verlengen, kunnen deze onderhoudstips van belang zijn.

In België bestaat er een wettelijke verplichting om de verwarmingsketel te onderhouden, ongeacht of hij werkt met gas, met mazout of met pellets. Maar hoe zit dat met een kachel die werkt op houtgranulaten?

Is het onderhoud van een kachel met houtgranulaten verplicht?

Vandaag zijn alleen toestellen die een centrale verwarming aansturen, onderworpen aan een verplicht jaarlijks (voor mazout, hout en pellets) of een driejaarlijks (voor aardgas) onderhoud.

Individuele toestellen, zoals een kachel met houtgranulaten, vallen daarbuiten. Toch moeten ze beantwoorden aan de Belgische normen, en moeten ze worden onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. De wetgeving verplicht ook het vegen van de schoorsteen of van de rookafvoer van uw pelletkachel, dit minstens één keer per jaar.

Waarom moet u de rookafvoer van uw pelletkachel laten onderhouden?

Tijdens het vegen van de schoorsteen wordt de roetaanslag verwijderd die zich afzet tijdens de verbranding van de pellets. Bovendien worden ook eventuele vogelnesten en takjes verwijderd die brand kunnen veroorzaken in uw schoorsteen. Door uw schoorsteen te laten vegen, beperkt u dus het risico op brand in uw woning en helpt u de uitwaseming te verminderen van giftige gassen, zoals koolmonoxide, wanneer er terugslag ontstaat in de schoorsteenpijp.

Parellel met deze veiligheidsaspecten, zorgt het vegen van de schoorsteen er ook voor dat hinderlijke elementen worden verwijderd. Die elementen kunnen immers de trek van uw schoorsteen verminderen. Door de schoorsteen te laten vegen, krijgt u een beter rendement en vermindert u dus niet alleen het verbruik van de houtgranulaten, maar ook het niveau van luchtvervuiling.

Mag ik zelf mijn schoorsteen vegen?

Technisch gezien mag u zelf de schoorsteenpijp en de aansluiting met uw toestel vegen; maar alleen een attest dat wordt uitgereikt door een erkende professional zal in aanmerking worden genomen door de verzekeringsmaatschappij mocht er brand of elke andere schade optreden.

Uw kachel onderhouden om uw pelletsverbruik aan banden te leggen

Het onderhoud van een kachel met houtgranulaten berust niet op een wettelijke verplichting. Toch adviseren wij ten stelligste om uw kachel regelmatig te laten nazien. Zo blijft de garantie gelden, wordt het prestatievermogen op peil gehouden en gaat u minder pellets verbruiken.

Het dagelijkse onderhoud van de kachel met houtgranulaten

Het meerdere keren per week uitvoeren van enkele eenvoudige handelingen, wanneer uw kachtel uitstaat, afgekoeld en ontkoppeld is, vormt een goed begin om te zorgen voor uw toestel:

  • de asbak ledigen;
  • de geperforeerde vuurpot controleren en indien nodig schoonmaken;
  • het glas en de verbrandingskamer schoonmaken.

Opgelet:

Dit zijn louter informatieve tips. U moet vooral de aanbevelingen volgen die u terugvindt in de gebruiksaanwijzing van uw kachel of die u kreeg van uw installateur.

Een jaarlijks onderhoud om uw verbruik van pellets aan banden te leggen

We adviseren ook om een jaarlijks een beroep te doen op uw installateur of uw chauffagespecialist om uw kachel met houtgranulaten even schoon te maken. Hij zal het toestel en alle leidingen een grondige beurt geven.

Om te vermijden dat uw toestel aankoekt en om ervoor te zorgen dat het optimaal rendeert, gebruik dan natuurlijke kachelgranulaten met een geringe vochtigheidsgraad … zoals de TOTAL Pellets Premium.