Skip to content

Dankzij de unieke samenstelling, kunt u met de Mazout Ultra van TotalEnergies minder verbruiken en vervuilen en tegelijk ook uw verwarmingsinstallatie beter in stand houden.  

Moet u binnenkort mazout bestellen maar u weet niet goed wat het verschil is tussen gewone huisbrandolie en Mazout Ultra? In dit artikel antwoorden wij op al uw vragen.

Mazout Ultra, onze hoogrendementsmazout, wat is dat precies?  

Onze huisbrandolie mazout Ultra onderscheidt zich van gewone mazout door de samenstelling ervan. Hij is immers verrijkt met een reeks additieven die gepaard gaan met een aantal voordelen, waaronder corrosiewerende stoffen en antioxidanten. Bovendien vertoont mazout Ultra een verlaagd zwavelgehalte (<50 ppm) en metaalgehalte, wat ook ten goede komt aan uw verwarmingsinstallatie en een bron van bezuinigingen kan betekenen.

Welke zijn de voordelen van de Mazout Ultra ?

Door zijn specifieke samenstelling, biedt de huisbrandolie met hoog rendement Mazout Ultra verschillende voordelen.

Mazout Ultra beschermt uw installatie

Dankzij het corrosiewerende additief waarmee hij is verrijkt, reinigt en beschermt hij alle metalen onderdelen van uw verwarmingsinstallatie:

  • tank;
  • aanvoerleiding;
  • pomp;
  • filter;
  • sproeier;
  • verbrandingskamer;
  • brandhaard.

Mazout Ultra is ook stabieler dan gewone mazout dankzij de antioxidant die eraan is toegevoegd. Dankzij die stof wordt er minder sediment gevormd in uw tank, en dat betekent dan weer minder kosten voor het onderhoud ervan. Bovendien is mazout Ultra beter bestand tegen temperatuurschommelingen.

Algemeen gezien is mazout Ultra stabieler dan gewone mazout, en wel in drie opzichten:

  • stabiliteit voor licht;
  • stabiliteit voor warmte;
  • stabiliteit voor oxidatie.

Mazout Ultra beschermt het leefmilieu

De huisbrandolie Mazout Ultra is ontwikkeld om het rendement van uw verwarmingsketel te verbeteren. Hij zorgt voor een volledige verbranding, waardoor uw installatie minder vervuild geraakt. Dit voordeel heeft ook een ecologische troef: de roetemissie en de uitstoot van koolstofdioxide(SO2) worden fors verlaagd, onder meer als gevolg van het verlaagde zwavelgehalte van Mazout Ultra.

Mazout Ultra, bron van bezuinigingen  

Het gebruik van de Mazout Ultra beperkt de vervuiling van uw verwarmingsinstallatie, wat op termijn leidt tot minder risico’s op uitval en minder kosten voor het onderhoud ervan. Dankzij het lagere zwavelgehalte gaat u ook nog eens minder verbruiken. Dus, wie Mazout Ultra gebruikt, kan besparingen doen.

Om Mazout Ultra te bestellen, aarzel niet te surfen naar onze pagina « een leverancier van TotalEnergies mazout vinden».