Skip to content

Wat staat er op een etiket?

Ons team onderzoekers zorgt ervoor om kwalitatieve smeermiddelen te ontwikkelen. Deze beantwoorden aan internationale normen, maar eveneens aan de dikwijls nog strengere homologaties van de autoconstructeurs. De kwaliteit van een smeermiddel wordt gekenmerkt door bepaalde elementen die u kan terugvinden op het etiket. Deze aanwijzingen laten u toe de eigenschappen en prestatieniveau van het smeermiddel te evalueren. De belangrijkste elementen  aanwezig op het etiket die u het best passende smeermiddel zullen helpen kiezen zijn de volgende:

© TotalEnergies

 

 

© TotalEnergies