Skip to content

01/09/2021 News

TotalEnergies haalt de tender binnen van de stad Antwerpen voor de installatie en exploitatie van de nieuwe laadpunten voor elektrische voertuigen

Brussel, 1 september 2021 - De Stad Antwerpen, de op één na grootste stad van België, heeft TotalEnergies de uitbreiding en ontwikkeling van haar openbaar netwerk van laadstations voor elektrische voertuigen toegekend. In het kader van dit exclusief contract, het grootste dat tot nu toe in het land is toegekend, zal TotalEnergies tegen 2024 het huidige netwerk van de stad Antwerpen kunnen uitbreiden met nieuwe laadpunten, waaronder snelle laadpunten van 120 kW.
Toegekend tot 2034 voor standaard laadstations (22 kW) en 2038 voor hoogvermogen laadstations (120 kW), dekt deze concessie de levering, installatie en technische en commerciële exploitatie van het netwerk van openbare laadstations. Alle elektriciteitsbehoeften van dit netwerk zullen gedekt worden door groene stroom, met name geproduceerd uit Belgische offshore windenergie, waardoor iedereen in Antwerpen zal kunnen genieten van 100% hernieuwbaar elektrisch opladen van zijn/haar voertuigen.

"We zijn erg blij met het vertrouwen van de Stad Antwerpen voor de komende jaren en zullen onze expertise gebruiken om de mobiliteit van haar burgers te stimuleren en te ondersteunen. Dit succes illustreert de ambitie van TotalEnergies om de transformatie naar een multi-energiebedrijf verder te versnellen.” benadrukt Alexis Vovk, General Manager Marketing & Services van TotalEnergies. "In België, zoals in alle markten waar we ons ontwikkelen op het gebied van elektrische mobiliteit, zetten we ons in om een klantervaring en elektrische oplaaddiensten te bieden die aan hun verwachtingen voldoen. "

“We zijn zeer tevreden met deze overeenkomst. Ontwikkeld op basis van realistische prognoses stelt het ons in staat om een antwoord te bieden op de behoefte aan laadinfrastructuur in Antwerpen, en tegelijkertijd snel en efficiënt in te spelen op de concrete vraag naar ontwikkeling van elektrische mobiliteit in de stad”, aldus Koen Kennis, Eerste schepen van mobiliteit voor de stad Antwerpen. “De stad Antwerpen en haar inwoners hechten veel belang aan om een beredeneerde plaatsing van de laadpalen in het straatbeeld zodat de stedelijke esthetiek bewaart blijft en een behoorlijk aantal parkeerplaatsen voor de bewoners overblijft”

Dit nieuwe contract versterkt de positie van TotalEnergies als een belangrijke speler op het gebied van elektrische mobiliteit in Europa, in lijn met zijn ambitie om tegen 2025 meer dan 150.000 laadpunten voor elektrische voertuigen te exploiteren. Als openbare laadnetwerkbeheerder “Charge.Brussels” maar ook door middel van Medium en Very High Power-terminals in zijn tankstations is TotalEnergies al een erkende speler in elektrische mobiliteit in België. Met Antwerpen zet het bedrijf zijn ontwikkeling voort in grote steden over de hele wereld, met een groot aantal oplaadpunten die momenteel in gebruik zijn of in aanbouw zijn: Amsterdam en de regio (22.000), Parijs (2.300), Londen (1.600), Singapore (
1.500),...

Over TotalEnergies in België
TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 5.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner,
betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Over TotalEnergies in de wereld
TotalEnergies is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De 105.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is aanwezig in meer dan 130 landen en plaatst duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn van de bevolking

Contact
Pascal De Crem | + 32 2 288 37 77 | +32 475 76 55 19 | [email protected] 

Contact Stad Antwerpen
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis, woordvoerder Dirk Vermeiren, telefoon +32 477 234 764

Waarschuwing
Dit persbericht werd uitsluitend gepubliceerd voor informatieve doeleinden en kan in geen enkel juridisch gevolg resulteren. De entiteiten waarin TotalEnergies SE. een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en autonome rechtspersonen. TotalEnergies SE. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden van die maatschappijen. De termen 'TotaEnergies', TotalEnergie Company' en 'Company' die in dit document voorkomen, zijn algemene termen die enkel naar goeddunken worden gebruikt. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar de dochterondernemingen of hun medewerkers.
Dit document kan prospectieve informatie of verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op economische gegevens en hypotheses die werden geformuleerd in een bepaalde economische, concurrentiële en regelgevende context. Deze kunnen in de toekomst onjuist blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. TotalEnergies SE of haar dochterondernemingen kunnen niet worden verplicht of aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van investeerders of andere betrokken partijen om, in het bijzonder wegens nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, de prospectieve verklaringen of informatie, trends of doelstellingen in dit document geheel of gedeeltelijk bij te werken of te herzien.