Skip to content

23/11/2022 News

TotalEnergies ondersteunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in elektrische mobiliteit boven verwachting

TotalEnergies overtreft haar doelstellingen wat betreft het aantal openbare laadpunten voor elektrische auto's met haar pioniersproject voor de elektrificatie van de Brusselse regio. Het contract voorzag inderdaad in 500 laadpunten, maar dankzij het enthousiasme van de belanghebbenden kon het project onlangs worden afgesloten met 852 laadpunten.

«We zijn erg blij dat we dit pioniersproject voor elektrische mobiliteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben kunnen opzetten. Wij stellen met genoegen onze expertise ter beschikking om de mobiliteit van de burgers aan te moedigen en te ondersteunen. Dit project illustreert de ambitie van TotalEnergies om haar transformatie naar een multi-energiebedrijf verder te versnellen," zegt Stefaan De Ganck, Managing Director van TotalEnergies Charging Solutions Belgium. In België, zoals op alle markten waar wij ons ontwikkelen op het gebied van elektrische mobiliteit, streven wij ernaar een klantenervaring en elektrische laaddiensten aan te bieden die aan hun verwachtingen voldoen. »

"Dankzij het contract met Pitpoint, nu TotalEnergies, beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een solide basisnetwerk voor het opladen van elektrische voertuigen. Hierdoor hebben we 852 laadpunten kunnen installeren in de straten van de hoofdstad, naast de vele private oplossingen. Terwijl ons gewest drie jaar geleden 400 laadpunten telde, waarvan 17 in de openbare ruimte, telt Brussel vandaag op haar grondgebied meer dan 2.000 publieke laadpunten, een cijfer dat blijft stijgen! ", verklaart Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

 

TotalEnergies en elektrische mobiliteit in België

Na het binnenhalen van overheidsopdrachten voor de installatie en exploitatie van laadpalen voor elektrische voertuigen in de steden Brussel, Antwerpen en Gent, en in een groot deel van Vlaanderen, blijft TotalEnergies zijn rol als belangrijke speler op het vlak van elektrische mobiliteit in België versterken. TotalEnergies ontwikkelt ook een aanbod van laadpunten met zeer hoog vermogen (tot 350 kW) in zijn servicestations langs de grote wegen en autosnelwegen, en biedt aan om laadpalen te installeren bij zijn professionele en particuliere klanten aan wie zij elektriciteit levert.

Over TotalEnergies in België:

TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 5.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Contact TotalEnergies in België:

Tom Claerbout: + 32 470 20 64 20 | [email protected] 

Waarschuwing:

De begrippen 'TotalEnergies', 'het bedrijf TotalEnergies' en 'het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen. Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België, en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.