Skip to content

25/07/2021 Press release

TotalEnergies tekent een contract voor de aankoop van hernieuwbare elektriciteit met Air Liquide

Parijs, 26 juli 2021 - TotalEnergies heeft via Lampiris, haar dochteronderneming voor elektriciteitslevering in België, een contract (Corporate Power Purchase Agreement) getekend met Air Liquide. Door deze overeenkomst zal TotalEnergies 50 GWh per jaar aan hernieuwbare elektriciteit leveren over een periode van 15 jaar. Air Liquide zal deze groene energie gebruiken voor de toelevering van haar verschillende industriële sites en de productie van medisch gas in België.

TotalEnergies zal Air Liquide met deze elektriciteit voorzien vanuit een offshore windpark gelegen in de Belgische wateren van de Noordzee. Met haar expertise over de hele elektriciteitsketen, toont TotalEnergies daarmee aan dat ze in staat is om hernieuwbare, competitieve en beschikbare elektriciteit te leveren om Air Liquide te ondersteunen met haar duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Deze overeenkomst illustreert ook het engagement van TotalEnergies om bij te dragen aan de energietransitie van het land en biedt tegelijkertijd koolstofarme oplossingen aan haar klanten. Elektriciteit opgewekt door windenergie zal de uitstoot van ongeveer 270.000 ton CO2 voorkomen over de volledige duurtijd van het contract.

“Steeds meer bedrijven wenden zich tot hernieuwbare energiebronnen, en wij wensen onze expertise ter beschikking willen stellen om hen te ondersteunen in hun energietransitie, naar koolstofneutraliteit. De zakelijke PPA-markt groeit heel snel in Europa en we willen ons met TotalEnergies als leider positioneren.", verklaarde Julien Pouget, directeur Renewables bij TotalEnergies.

Dit contract met Air Liquide werd getekend na verschillende andere Corporate PPA's die dit jaar werden afgesloten door TotalEnergies met o.a. met Orange, Microsoft en Merck.

TotaalEnergie, hernieuwbare energie en elektriciteit

Als onderdeel van haar ambitie om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, ontwikkelt TotalEnergies een portfolio van activiteiten binnen de markt van hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit, met als doeleinde dat deze 40% van de verkoopmix vertegenwoordigen tegen 2050. Eind 2020 bedroeg de bruto capaciteit van de elektriciteitsproductie van TotalEnergies ongeveer 12 GW, waarvan 7 GW uit hernieuwbare bronnen. TotalEnergies voorziet om deze activiteiten verder te ontwikkelen om tegen 2025 een bruto productiecapaciteit van hernieuwbare oorsprong van 35 GW te behalen, vervolgens 100 GW tegen 2030 met als uiteindelijk doel de top 5 van hernieuwbare energiebronnen ter wereld te behalen.

Over TotalEnergies

TotalEnergies is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De 105.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is aanwezig in meer dan 130 landen en plaatst duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn van de bevolking

Over Lampiris

Lampiris is de op twee na de grootste leverancier van hernieuwbare energie en gas in België. Het bedrijf, dat ongeveer een miljoen tellers levert, biedt ook verschillende oplossingen voor eigen verbruik (door het plaatsen van fotovoltaïsche panelen) en elektrische mobiliteit. Lampiris is een dochteronderneming die volledig in handen is van TotalEnergies.

TotalEnergies-contacten

Mediarelaties: +33 1 47 44 46 99 l [email protected] l @TotalEnergiesPR

Investor Relations: +44 (0) 207 719 7962 l [email protected]

Waarschuwing

Dit persbericht werd uitsuiltend gepubliceerd voor informatieve doeleinden en kan in geen enkel juridisch gevolg resulteren. De entiteiten waarin TotalEnergies SE. een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en autonome rechtspersonen. TotalEnergies SE. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden van die maatschappijen. De termen 'TotaEnergies', TotalEnergie Company' en 'Company' die in dit document voorkomen, zijn algemene termen die enkel naar goeddunken worden gebruikt. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar de dochterondernemingen of hun medewerkers.

Dit document kan prospectieve informatie of verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op economische gegevens en hypotheses die werden geformuleerd in een bepaalde economische, concurrentiële en regelgevende context. Deze kunnen in de toekomst onjuist blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. TotalEnergies SE of haar dochterondernemingen kunnen niet worden verplicht of aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van investeerders of andere betrokken partijen om, in het bijzonder wegens nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, de prospectieve verklaringen of informatie, trends of doelstellingen in dit document geheel of gedeeltelijk bij te werken of te herzien.