Skip to content

Talloze ondernemingen opteren voor huisbrandolie om te voorzien in hun energiebehoeften. Toch komt er langzamerhand een mentaliteitsverandering op gang. Vandaag kan men fors besparen door te kiezen voor een verwarmingsinstallatie op pellets, ook houtkorrels genoemd.

Besparen door te verwarmen met pellets

Als we de kWh-prijs van pellets vergelijken met die van andere fossiele brandstoffen, blijkt duidelijk dat het voordeliger is te verwarmen met pellets. En als u kiest voor een pelletketel met bijbehorende voorraadtank of silo om beter te voorzien in de energiebehoeften voor uw beroepsactiviteiten, kunt u nóg meer besparen

Pellets Premium zijn DINplus gecertificeerd

Pellets Premium in bulk hebben het DINplus-kwaliteitscertificaat. In het kader van deze veeleisende certificering worden de pellets periodiek onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Pellets Premium overtreffen zelfs op meerdere punten de eisen van DINplus.

EIGENSCHAPPEN VAN DE PELLETS

VEREISTEN VAN DE DINplus CERTIFICERING

VEREISTEN VAN DE ENplus CERTIFICERING

Pellets Premium

Calorische onderwaarde (NCV)

≥ 4,6kWh/kg

≥ 4,6kWh/kg

≥ 4,8kWh/kg

Vochtigheidsgraad

≤ 10 %

≤ 10 %

< 8 %

Aspercentage

≤ 0,7%

≤ 0,7%

< 0,5%

Fijne fractie

≤ 0,5 %

≤ 0,5 %

≤ 0,5%

Additief

< 2 %

< 2 %

≤ 1 % = 100 % natuurlijk

Volumieke massa

≥ 600kg/m3

≥ 600kg ≥ MVA ≥ 750

≥ 630kg/m3

Mechanische weerstand

≥ 97,5 %

≥ 98 %

≥ 98 %

Verwarmen met pellets voor een optimaal rendement

De samenstelling van Pellets Premium wordt in meerdere stadia van de productieketen gecontroleerd om een superieur rendement te waarborgen: zo verbruikt u minder houtkorrels en raakt uw verwarmingsinstallatie met pellets minder snel vervuild. 

Ander pluspunt is dat de ecologische voetafdruk van uw onderneming vermindert. Aangezien Pellets Premium vollediger verbranden, worden minder verontreinigende gassen uitgestoten dan het geval is bij fossiele brandstoffen. Bovendien worden deze pellets voornamelijk verkregen door houtafval, zoals zaagsel en spaanders, onder druk samen te persen.

Pellets Premium worden uitsluitend in onze Belgische Ardennen geproduceerd. Ze bestaan voor 100% uit afval van naaldhout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Bij de productie en distributie van Pellets Premium staat het principe van de korte voorzieningsketen voorop: het doel hiervan is de milieueffecten van transportactiviteiten minimaal te houden.

Verdelers van Pellets Premium staan overal in België voor u klaar

U kunt Pellets Premium overal in België laten leveren. De pellets worden naar uw opslagplaats (magazijn of silo) gebracht en geleverd in zakken met een vorkheftruck of in bulk met een vrachtwagen met blaassysteem.